Aineisto-ohjeet

SAUMERIN PAINATUSAINEISTOVAATIMUKSET

Painamme kuvia ja tekstiä erilaisille ja erikokoisille materiaaleille. Vaikka menetelmät ovat erilaisia, on painettavan aineiston laatu aina yhtä tärkeä. Varmistattehan siis, että painatettava aineisto on tarpeeksi hyvä, jotta lopputuloksesta varmasti tulee halutunlainen.

Aineistomuodot ja resoluutio

Bittikarttakuvien toimivat painatusaineistomuodot ovat .jpg, .eps, .pdf, .tiff. Aineiston minimiresoluutio 300 dpi, eli 300x300 merkkiä tuumalle.

Logot ja tekstit voidaan tallentaa vektoroituina. Näitä aineistomuotoja ovat .ai ja .cdr. Vektoroituja tiedostoja voidaan skaalata vapaasti, joten niillä ei ole kokovaatimuksia

Netistä otetut kuvat, .gif tai vastaavat tiedostomuodot, eivät kelpaa painotyöhön kuvan vähäisen resoluution vuoksi.

Silkille painettaessa olisi hyvä tietää PMS-arvot jo asiakasvedosta tehtäessä. Jos painatus tehdään tulostamalla, niin tarvisemme tiedoston CMYK-muodossa.

Pelkkää tekstipainatusta tehtäessä tulisi käytettävän fontin olla tiedossa. Vaihtoehtoisesti voimme käyttää asiakkaan valmista, vektoroitua tekstiä, jos meiltä ei löydy kyseistä fonttia.

Tietoa painatuksessa käytetyistä kuva-aineistoista

Painatuksessa käytettävät kuvat ovat yleensä bittikarttamuodossa.

Bittikarttakuva

Bittikarttakuvat ovat skannattuja, digikameralla otettuja tai kuvankäsittelyohjelmalla tehtyjä. Ne muodostuvat neliömäisistä pikseleistä eli kuvapisteistä, joista jokaisesta tallentuu tieto. Kuvan pikselit muodostavat bittikartan. Kuvan pikselimäärä on kuvan resoluutio.

Resoluutio ja dpi

Resoluutio on vaaka- ja pystyresoluution tulo (vaaka x pysty=?). Tämä siksi, että vaakaresoluutio ja pystyresoluutio eivät välttämättä ole samoja. Toinen tapa ilmoittaa painokuvien tarkkuus on dpi-luku.

Esimerkiksi painotöissä käytettävä tarkkuus on 300 dpi, eli 300x300 merkkiä tuumalle = neliötuumalla on 90 000 merkkiä.

Resoluutiota ei voi lisätä jälkikäteen vaan se määritetään, esim. kamerassa jo kuvausvaiheessa.

Kuvien skaalaus

Bittikartan ongelma on kuvan suurentaminen, koska silloin pikselikoko kasvaa. Esimerkiksi kaarrokset näyttävät sahalaitaisilta, jos resoluutio on pieni. Kuvan pienentäminen onnistuu helpommin, koska silloin pikselit tulevat pienemmiksi ja kuva tarkemmaksi.

Vektoroituja logoja ja tekstejä voidaan suurentaa ja pienentää laadun kärsimättä.